A ști o limbă străină, două sau chiar mai multe este un punct forte pentru oricine, întrucât acest fapt aduce cu sine multe beneficii fie pe plan profesional, fie pe plan personal. Și oare care dintre limbile străine ar fi cea mai utilizată și cea mai recunoscută în întreaga lume? Engleza, evident! Aceasta e limba de circulație internațională, înțeleasă și vorbită de tot mai multe popoare la ora actuală.

Din acest motiv și multe altele pe care vă lăsăm să le deduceți voi, pe parcurs, noi, echipa Delfin vă recomandăm, cu cea mai mare seriozitate, să studiați conștiincios limba engleză pe parcursul anilor școlari. Materialele didactice regăsite la noi, în librărie, vă vor ajuta în acest sens, ușurându-vă întreg procesul de învățare. Astăzi, ne adresăm elevilor de clasa a X-a, cărora le punem la dispoziție o gamă variată de manuale de limba engleza clasa 10 în conformitate cu programa școlară și nivelului lor de studiu. Instrumentele didactice destinate studiului limbii engleze de clasa a-X-a pe care le găsiți pe site-ul nostru, sunt următoarele:

  • Virginia Evans, Wishes Level B2. 2 Students Book (Manualul elevului pentru clasa a X-a. Curs de limba engleza. Ediție revizuită), United Kingdom, Express Publishing,
  • Viorica Focșeneanu, Radu Bălan, Rodica Vulcănescu, Miruna Carianopol, Ștefan Colibaba, Vanda Stan, Limba engleză. Manual pentru clasele a IX-a si a X-a SAM (Școala de Arte și Meserii), București, Didactică și Pedagogică, 2008.
  • Ecaterina Comișel, Doina Miloș, Ileana Pârvu, Limba engleză. Front Runner 2. Limba modernă 2. Manual pentru clasa a X-a, București, Corint, 2005.

 

     Manualele de Limba Engleză destinate elevilor de clasa a X-a sunt concepute sub forma unui ghid care să îi ajute pe aceștia, dar și pe profesorii de engleză, în procesul de predare-învățare. Conținutul lor este unul bine-delimitate. Acestea conțin două secțiuni: o parte de teoretică și una practică. Informațiile teoretice necesare sunt prezentate într-o manieră concisă, dar explicită. Spre exemplu, conține o scurtă prezentare teoretică a principalelor aspecte ale scrierii de eseuri, oferind instrumentele necesare elaborării unui eseu coerent și bine structurat. De asemenea, autorii integrează printre temele de gramatică și teme succinte de literatură, din surse contemporane autentice, care să le suscite curiozitate și interesul pentru lectură.

Obiectivul fundamental al disciplinei Limba Engleză este achiziţionarea şi dezvoltarea de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situaţional. Astfel că, manualele de  engleza clasa 10 acoperă subiecte importante prevazute de programa școlară, după cum urmează: receptarea, în diverse situații de comunicare, a mesajelor scrise sau orale, realizarea, în anumite contexte de comunicare, a unor mesaje scrise sau orale și transferul mesajelor și medierea acestora în diverse situații de comunicare, fie ele orale sau scrise. Prin urmare, la final, elevul va putea, în limitele cunoștințelor dobândite, să decodifice, să înțeleagă și să producă, atât oral, cât și în scris, mesaje corecte și adecvate din punct de vedere funcțional și comunicativ. Totodată, acesta va fi capabil de a menține un dialog pe o temă dată și își va forma sau dezvolta deprinderi și abilități care să-i folosească în vederea învăţării pe toată durata vieţii ( să folosească dicționare/ alte surse de informare/ alte tipuri de lucrări de referință etc. ).

Per ansamblu, fiecare manual de engleză de clasa a X-a dintre cele regăsite la noi în librăria online este un manual practic și util cu o varietate de subiecte interactive pentru învățarea limbii engleze, care a fost conceput în principal ca un instrument de studiu menit să ghideze elevii și profesorii în activitățile din clasă.

Pentru a vă forma o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de engleză de clasa a X-a, vă rugăm să deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere. Profesorul împreună cu elevii au libertatea de a alege cea mai potrivită variantă, care consideră că are un conținut cât mai eligibil și ușor de asimilat de către elevi, răspunzând, totodată, nevoilor acestora. Din orice categorie veți  face alegerea, orice instrument didactic veți comanda, noi vă garantăm că veți fi mulțumit.